Zvaniet:  2 944 64 24
Zvaniet:  2 944 64 24
hamburger

Mūzikas studija


Mūzikas studija bērniem

Mūzika ir tīrākā laika māksla, kas atver sirsniņu priekam, tāpēc jebkuram audzēknim ir iespēja attīstīt savas vokālās prasmes, muzikalo dzirdi un ritma izjūtu. Iepazīt un apgūt skatuves mākslu un rast prieku melodiskās dziesmās. 

 

Instrumentu spēle

Nodarbībās tiek izmantoti dažādi tonālie instrumenti (zvaniņi, ksilafoni, dalītie toņi, blokflautas, melodiāni), kā arī perkusijas (bungas, zvārgulīši, marakasi, kastaņetes utt.).

Kustība

Mūzikas studijā bērni attīsta savu dziedāt prasmi, dejot prasmi, kustību koordināciju un apgūst pirmās iemaņas mūzikas instrumentu spēlē.

Mūzikas teorija

Nodarbībās tiek izmantotas Orfa un Nordofs/Robins metodes. Apgūst mūzikas teorijas pamatus(dinamika, nošu nosaukumi, ritms, utt.).

Popgrupas

Piedaloties dažādos koncertos un konkursos gan kā solisti, gan kā ansambļa dziedātāji, top par maziem izpildītājmāksliniekiem.

Koncertdarbība

Mūzikas studijas un popgrupu dalībnieki piedalās dažādos konkursos un koncertos spodrinot savas vokālās prasmes.

Konkursi

Popgrupas dalībnieki aktīvi koncertē,tiek sagatavoti solo nummuri konkursiem, veic darbu skaņu ierakstu studijā.

Nodarbību laiki 2023./2024.m.g

Popgrupa "Mūzikas studija Putnēni" (Cālīši un Strazdiņi)
pirmdienās plkst. 11.10 - 11.35; ceturtdienās plkst. 11.10 - 11.35 ped. Līga Taube.

"Popgrupa Cīrulēni"
pirmdienās plkst. 15.00 - 15.30; otrdienās plkst. 15.00 - 15.30 ped. Līga Taube.

"Popgrupa Dzeguzēni"
pirmdienās plkst. 15.35 - 16.05; otrdienās plkst. 15.35 - 16.05 ped. Līga Taube.