Zvaniet:  2 944 64 24
Zvaniet:  2 944 64 24
hamburger

Burtu skoliņa


Burtu skoliņa

 Burtu skoliņa ir pulciņš, kurā tiek veicināta izpratnes veidošanās par burtiem un lasīšanu. Tiek attīstīta prasme sadzirdēt un pazīt skaņas, saklausīt tās vārdos. Radīt izpratni par skaņu un burtu, kā arī attīstīt prasmi saklausīt un diferencēt valodas skaņas. Izprast zilbi un un rosināt no zilbēm salikt vārdu. Attīstīt un pilnveidot lasīšanas tehniku - veicināt bērna interesi par lasīšanu un attīstīt izpratni par rakstīto un izlasīto vārdu nozīmi. Pilnveidot lasītprasmes iemaņas - izprast un saprast izlasīto vārdu vai teikumu. Sniegt priekšstatu par pareizu burtu rakstīšanas tehniku, kā arī burtu savienošanu. Radīt interesi un vēlmi apgūt lasītprasmi, kā arī pilnveidot latviešu valodas prasmes un iemaņas. 

 

Burtu skoliņas mērķis

Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē. Sekmēt bērnu izpratnes veidošanos par valodu kā domāšanas, savstarpējās sazināšanās un radošās pašizpausmes līdzekli.

Pulciņa uzdevumi

1. Veicināt izpratnes veidošanos par burtiem un lasīšanu;
2. Radīt izpratni par skaņu un burtu;
3. Attīstīt un pilnveidot lasīšanas tehniku;
4. Pilnveidot bērnu radošo iztēli atstāstot, izdomājot un papildinot lasīto tekstu u.c.

Burtu skoliņas norise

Mācību nodarbība, kurā apvieno apgūt teorētiskās zināšanas ar praktiskiem vingrinājumiem un paveiktā izvērtējumu: tēmas izklāsts, pārrunas, individuāls radošs darbs.

Nodarbību laiki 2023./2024. m.g.

Cīrulēnu grupai
ceturtdienās plkst. 15.00 - 15.30 un piektdienās plkst. 15.00 - 15.30 ped. Sanda;

Dzeguzēnu grupai I grupa
otrdienās plkst. 16.10 - 16.40 un trešdienās plkst. 16.10 - 16.40 ped. Zane;

Dzeguzēnu II grupa
ceturtdienās plkst. 15.35 - 16.05 un piektdienās plkst. 15.35 - 16.05 ped. Zane.