Zvaniet:  2 944 64 24
Zvaniet:  2 944 64 24
hamburger

Angļu valoda


Angļu valodas pulciņš

Valoda ir sazināšanās līdzeklis, kuru mācāmies lietot, radot interesi kā par svešvalodu. Nodarbībās norisinās atbilsoši bērnu vecumposmam, attīstibai un interesēm, sasniedzot noteikto rezultātu. 

 

Angļu valodas pulciņa nozīme

Sekmēt bērnu pakāpenisku attīstību angļu valodas nodarbībās, ievērojot viņu attīstību un vecumposmu, vajadzības, kā arī veicinot pozitīvu attieksmes veidošanos pret apgūstamo vielu un darbības veidiem.

Angļu valodas pulciņa uzdevumi

1. Bagātināt vārdu krājumu, apgūt klausīšanās un runāšanas prasmes svešvalodā (angļu valodā);
2. Veicināt pozitīvu attieksmi pret angļu valodu un to apgūšanu.
3. Izjust kustību prieku skaņdarbos un attīstīt fiziskās īpašības.
4. Veicināt iztēles veidošanos un radošo spēju attīstību caur dažādām aktivitātēm (dejām, dziesmām, pirkstu rotaļām, skečiem, dialogiem).

Angļu valodas pulciņa darbības veids

Bērnu zināšanas tiek nostiprinātas pildot darba lapas, klausoties muzikālos literāros tekstus un skaņdarbus. Valodu apguves pulciņos skolotājas izmanto angļu literatūru u.c. metodes un tehnikas.

Angļu valodas pulciņa laiki 2023./2024.m.g

Cīrulēnu grupai
pirmdienās plkst. 16.10 - 16.40 un ceturtdienās plkst. 16.10 - 16.40 ped. Sanda;

Dzeguzēnu grupai
pirmdienās plkst.16.45 - 17.15 un ceturtdienās plkst.16.45 - 17.15